De jaarlijkse uitreiking van de Jacob Hartog prijs is in 1952 ingesteld en gefinancierd door Jacob Hartog, de oudste zoon van Hartog Hartog. Na zijn dood in 1962 werd de Jacob Hartog Stichting opgericht.

Het doel van de Jacob Hartog Stichting is bevorderen van de beoefening van de beeldende kunst en belangstelling hiervoor, vooral de schilder- en beeldhouwkunst en de grafiek. Bevordering hiervan geschiedt door de jaarlijkse toekenning van een prijs aan een kunstenaar, lid van de Vereniging van beeldend kunstenaars van het “Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio” in Den Haag (zie ook deze pagina).

Deze prijs leeft bij het Haagse publiek en de kunstenaars van Pulchri, voor wie de prijs een sieraad is op hun curriculum vitae en voor wie bovendien het geldbedrag (2500 euro) een welkome extra beloning vormt voor een bijzondere artistieke prestatie.

Veel kunstenaars dingen mee naar deze prijs (circa 150 inzendingen per keer). Dus daarom is het goed te streven naar continuïteit op een redelijk niveau (handhaving jaarlijkse prijs van 2500 euro).

Foto van Jacob Hartog

Foto van de heer Jacob Hartog (1875-1962), erelid Pulchri en initiator van deze prijs

 

The annual presentation of the Jacob Hartog award was established in 1952 and founded by Jacob Hartog, the eldest sun of Hartog Hartog. After his death, Jacob Hartog Foundation was founded .

The purpose of the Jacob Hartog Foundation is to promote the practice of art and interest in art, especially of painting and sculpture and graphics. The promotion is done by the annual award of the Jacob Hartog award an artist, a member of the Pulchri Society in the Hague .
 
This price is indeed know by the Hague public and the artists of Pulchri, for whom price is an asset in their curriculum vitae and which includes a welcome reward (2500 euros) for an outstanding artistic achievement. Many artists will compete for the prize (about 150 entries each year).