Schenken aan de Jacob Hartog stichting?
Wilt u de Jacob Hartog stichting steunen met uw gift? Of misschien heeft u plannen om ons een vaste periode te steunen. Dan helpt u ons door uw gift voor minimaal vijf jaar vast te leggen door middel van een schenkingsovereenkomst. 

Voordeel voor u 
Met een periodieke schenking geeft u minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan de  Jacob Hartog stichting. Periodiek schenken heeft als voordeel dat u maximaal kunt profiteren van belastingaftrek. Uw periodieke schenking kunt u namelijk volledig van uw inkomstenbelasting aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u van de belastingdienst tot 52% terugkrijgen.

Voordeel voor de Jacob Hartog stichting
Met uw periodieke schenking, geeft u de Jacob Hartog  stichting de zekerheid dat haar activiteiten op lange termijn kunnen worden gecontinueerd. U geeft ons dus extra zekerheid voor de toekomst.  Bovendien hoeven wij over uw schenking geen belasting af te dragen. De Jacob Hartog Stichting is namelijk door de Belastingdienst aangewezen als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Periodiek schenken regelt u eenvoudig
Een periodieke schenking is eenvoudig te regelen. Via het contactformulier kunt u met ons contact opnemen.

---

Donation
Donate to the Jacob Hartog foundation?
Would you support Jacob Hartog foundation with your gift ? Or maybe you plan to support us during a fixed period through a grant agreement or at least five years.

Benefit for you
With a  periodic donation for at least five consecutive years you would give a fixed amount to the Jacob Hartog foundation. Periodic donation has the advantage that you can take full advantage of tax deductions by full deduction of your income in the Netherlands. Depending on your income, you can recover from the tax to 52 %.

Benefit for Jacob Hartog Foundation
Your periodic donation would further ensure that the Jacob Hartog Foundation can continue long-term studies and projects can be continued. You give us extra security for the future. In addition, we have no taxes on your donation. The Jacob Hartog Foundation has in fact been nominated by the tax authorities as ANBI : General Benefit Institution (ANBI).

Periodic donation can be easily arranged
A periodic donation is easy to arrange through contacting us through the contact form.