Winnaar Jacob Hartog Prijs 2024: Isa Roelink met het werk The epic story of statistical improbabilities

Isa Roelink voor haar winnende werk 

Isa Roelink wint de Jacob Hartog Prijs 2024

Op 30 maart 2023 werd door Dennis Mansell de Jacob Hartog Prijs uitgereikt aan Isa Roelink met The epic story of statistical improbabilities.

Het juryrapport treft u hier aan. De andere twee genomineerden waren Ana Priscila Rodriguez met het werk The line of repetition en Alrik Stelling met het werk Breathtaking.

Door 166 kunstenaars, die 258 kunstwerken inleverden, blijkt ook dit jaar een groot draagvlak onder de kunstenaars voor deze prijs

De juryleden waren: Pien Hazenberg (winnaar 2023), Nils Addink, Riëlle Beekmans, Marie-Louise Elshout en Marieta Reijerkerk (voorzitter van Pulchri Studio).

 

Isa Roelink wins the Jacob Hartog Prize 2024

On March 30, 2023, Dennis Mansell presented the Jacob Hartog Award to Isa Roelink for her work “The epic story of statistical improbabilities ”.

The jury report can be found here. The other two nominees were Ana Priscila Rodriguez with her work The line of repetition and Alrik Stelling with his work Breathtaking.

The 166 artists who submitted 258 works of art, show again great support among artists for this Award.

The jury members were: Pien Hazenberg (winner 2023), Nils Addink, Riëlle Beekmans, Marie-Louise Elshout and Marieta Reijerkerk (chairman of Pulchri Studio).

 


Opening voorjaarssalon 2024.

Van links naar rechts: Alrik Stelling, Isa Roelink (winnares), Anna Pricilla Rodriguez, Dennis Mansell (Hartog Vereniging) en Marieta Reijerkerk (Voorzitter Pulchri)

The Art of RebellionPien Hazenberg wint Jacob Hartog Prijs 2023

Op zaterdag 1 april 2023 werd de Jacob Hartog Prijs uitgereikt aan Pien Hazenberg met “The art of rebellion ”.

Het juryrapport treft u hier aan. De andere twee genomineerden waren Annelies Landsman met het werk "Boetsja vrouw" en Hendrik Duijn met het werk "The weary world".

Door liefst 154 kunstenaars waren 258 kunstwerken ingeleverd. Door deze grote betrokkenheid blijkt ook dit jaar een groot draagvlak onder de kunstenaars voor deze prijs

De juryleden waren: Ton van Kints (winnaar 2022), Margje Bijl, Ed van der Kooy, Marko Klomp en Marieta Reijerkerk (voorzitter van Pulchri Studio).


Pien Hazenberg wins Jacob Hartog Award 2023

On Saturday, April 1, 2023 the Jacob Hartog Award was given to  Pien Hazenberg with “The art of rebellion”.

The jury report can be found here. The other two nominees were Annelies Landsman with "Boetsja vrouw" and Hendrik Duijn with "The Weary World". 

No fewer than 154 artists submitted 258 works of art. This great involvement again shows great support among the artists for this yearly Award.

The jury members were: Ton van Kints (winner 2022), Margje Bijl, Ed van der Kooy, Marko Klomp and Marieta Reijerkerk (chairman of Pulchri Studio).Opening voorjaarssalon 2023: Winnaar Pien Hazenberg  (links) en daarnaast genomineerden Hendrik Duijn en Annelies Landsman (gemaakt door fotograaf Piet Gispen)

🇳🇱

Met de Jacob Hartog Prijs verdient de kunstenaar een bedrag van 2500 Euro en tevens een plek in de jury voor het komende jaar.

De Jacob Hartog Prijs bestaat al sinds 1952 en we hopen nog vele jaren deze traditie voort te kunnen zetten om zodoende de artistieke inspanningen van onze kunstenaars te kunnen ondersteunen en inspireren. Ongeveer 150 kunstenaars dingen ieder jaar weer mee naar deze mooie prijs. Ook daarom is het van groot belang de prijs op het huidige niveau te handhaven, geen sinecure in deze magere tijden.                                                                                              

 

De Jacob Hartog Stichting vraagt dan ook uw financiële steun om de komende jaren de Jacob Hartog Prijs aan een kunstenaar van Pulchri Studio te kunnen blijven uitreiken. Iedere bijdrage van welke omvang dan ook, ook van niet-leden, is zeer welkom.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL23 RABO 0145 2326 97 ten name van de Jacob Hartog Stichting, Den Haag o.v.v. "gift". Uw gift is aftrekbaar voor de belasting omdat de Jacob Hartog Stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.

🇺🇸

With the Jacob Hartog Award, the artist earns 2,800 dollars and also a place in the jury for the next year. The Jacob Hartog Award has existed since 1952. We hope to continue this tradition for many years to come in order to support and inspire the creative efforts of our artists. About 150 artists compete every year for this desirable Award. That is also why it is very important to maintain the Award at the current level.

 

Donation (US residents)

The Netherlands-America Foundation in New York facilitates US tax deductibility also for possible donations to the Jacob Hartog Foundation. This page shows information on how it works.

 

For making a tax deductible donation, please use this link: https://thenaf.org/jacobhartogfoundation/

The Jacob Hartog Foundation therefore asks for your financial support to continue to hand out the Jacob Hartog Award to an artist from Pulchri Studio in the coming years. Any contribution of any size, including from non-members, is very welcome.


Sharing Air Raster 16

Ton van Kints wint Jacob Hartog Prijs 2022

Door Claude Mansell, een telg van de familie Hartog, werd tijdens de opening van de Voorjaarssalon op zaterdag 2 april 2022 de 70 ste Jacob Hartog Prijs uitgereikt aan Ton van Kints met “Sharing Air Raster 16 ”. Het juryrapport treft u hier aan. De andere twee genomineerden waren Pien Hazenberg (Vredesmissie) en Hendrik Duijn (Hommage aan T.G).

Door liefst 175 kunstenaars waren 268 kunstwerken ingeleverd.

De juryleden waren: Lisa van der Heijden (winnares 2021), Saskia E.M. van Dijk,  Lichel van den Ende, Judith Heinsohn en Ed van der Kooy (vicevoorzitter van Pulchri Studio).

Claude Mansell, Ton van Kints, Peter Hartog
Pien Hazenberg, Hendrik Duijn, Ton van Kints

Uitreiking Jacob Hartog Prijs 2021


Tijdens de besloten bijeenkomst op zaterdag 10 april 2021 werd door Michael Mansell via een videobericht de Jacob Hartog Prijs bekendgemaakt aan Lisa van der Heijden voor haar werk “Zonder titel no. 5 ” (zie foto). Het juryrapport van deze prijs treft u hier aan.

De andere twee genomineerden waren Manja Hazenberg met het werk “Brunelleschi” en Dana La Monda met het werk “Onderweg Zijn”.

 

In totaal hadden 121 kunstenaars liefst 189 creaties ingediend om voor de Jacob Hartog Prijs in aanmerking te komen. De jury bestond dit jaar uit:

Marjolein van Haasteren (prijswinnaar 2020), Thana Faroq, Marijke Verhoef, Carla de Beus en de voorzitter van Pulchri Studio, Marieta Reijerkerk.

Uitreiking Jacob Hartog Prijs 2020

Tijdens de opening van de Voorjaarssalon op zaterdag 7 maart 2020 werd door Frederick Mansell de Jacob Hartog Prijs uitgereikt aan Marjolein van Haasteren voor haar werk “Storm” (zie foto’s). Het juryrapport van deze prijs treft u hier aan.  

Storm
Interview Marjolein van Haasteren

Uitreiking Jacob Hartogprijs 2019

Tijdens de opening van de Voorjaarssalon op zaterdag 6 april 2019 werd door Peter Hartog de Jacob Hartog Prijs uitgereikt aan Erik van der Kooy met “Trois Gardes” (zie foto). Het juryrapport treft u hier aan. De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Piet Gispen.

Uitreiking Jacob Hartogprijs 2018

Tijdens de opening van de Voorjaarssalon op zaterdag 7 april 2018 werd door Daniel van Huiden de Jacob Hartog Prijs uitgereikt aan Jozef van der Horst met “Four corners without explanation”; het juryrapport treft u hier aan. 

Fotograaf Piet Gispen

 Uitreiking Jacob Hartogprijs 2017

Tijdens de opening van de Voorjaarssalon op zaterdag 22 april 2017 werd de Jacob Hartog Prijs 2017 door Jacob Hartog uitgereikt aan Yke Prins met het werk “Balanced” (op onderstaande foto rechts); het juryrapport treft u hier aan. 

Fotograaf Piet Gispen

Jacob Hartog Prijs 2016

Tijdens de opening van de Voorjaarssalon op zaterdag 9 april 2016 werd de Jacob Hartog Prijs 2016 uitgereikt aan Ardi Brouwer (op onderstaande foto rechts); het juryrapport treft u hier aan.

Fotograaf Dana LaMonda van Pulchri

Jacob Hartog Prijs 2015

Tijdens de opening van de Voorjaarssalon op zaterdag 2 mei 2015 heeft om 17.00 uur de uitreiking van de Jacob Hartog Prijs 2015 plaatsgevonden. De winnares van de Jacob Hartog prijs 2015 is Riëlle Beekmans (op de foto rechts); het juryrapport treft u hier aan.

Fotograaf Piet Gispen

Winnaar Jacob Hartog Prijs 2014

Tijdens de opening van de Voorjaarssalon op zaterdag 19 april is de Jacob Hartog Prijs 2014 gewonnen door Peter Zwaan. De andere genomineerden waren Paul Nassenstein en Niels Janssen. Zie ook de pagina over de Jacob Hartog Prijs.