Over de Stichting

De naam van de stichting is: Jacob Hartog Stichting. Deze stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als zodanig gerangschikt bij de Belastingdienst.

RSI-nummer

Het 'Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer' (RSIN) van de stichting is: 809016382.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel (artikel 2, lid 1 van de statuten):Β 

'het bevorderen van de beoefening van en de belangstelling voor de kunst, in het bijzonder de schilder- en beeldhouwkunst en de grafiek.'Β 

De stichting tracht dit doel te bereiken in het bijzonder door (artikel 2, lid 2 van de statuten):

'het periodiek toekennen van prijzen aan diegenen die kunstenaar-lid zijn van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging: Vereniging van Beeldende Kunstenaars "Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio" en die op het gebied van een of meer van de in 2.1 genoemde takken van kunst een bijzondere prestatie hebben geleverd dan wel in het algemeen blijk hebben gegeven van bijzondere begaafdheid.'

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beknopt beleidsplan van de stichting vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit:

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.

FinanciΓ«le verantwoording

Zie hier het jaarverslag van 2023 van de Stichting.

Statuten

De tekst van de statuten van de stichting treft u hier aan.