Schenken

Schenken aan de Jacob Hartog stichting?

Wilt u de Jacob Hartog stichting steunen met uw gift? 

U kunt uw gift overmaken naar NL23 RABO 0145 2326 97 t.n.v. “Jacob Hartog Stichting”, Den Haag o.v.v. schenking.

Voordeel voor u 

Met een schenking kunt U profiteren van belastingaftrek. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u van de belastingdienst tot 52% terugkrijgen.

Voordeel voor de Jacob Hartog stichting

Met uw schenking geeft u de Jacob Hartog  stichting extra zekerheid dat haar activiteiten op lange termijn kunnen worden gecontinueerd. Bovendien hoeven wij over uw schenking geen belasting af te dragen. De Jacob Hartog Stichting is namelijk door de Belastingdienst aangewezen als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).