Beleidsplan

Missie en doelstellingen

Het doel van de Jacob Hartog Stichting is bevorderen van de beoefening van de kunst en belangstelling hiervoor, vooral van de schilder- en beeldhouwkunst en de grafiek. Bevordering hiervan geschiedt door de jaarlijkse toekenning van een prijs aan een kunstenaar, lid van de Vereniging van beeldende kunstenaars van het "Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio" in Den Haag (hierna te noemen Pulchri).

Elk jaar zal de prijs worden uitgereikt op de Voorjaarstentoonstelling, รฉรฉn en ander naar het oordeel van een jaarlijks door Pulchri te vormen jury. Deze jury zal bestaan uit een voorzitter (de voorzitter van Pulchri), maximaal 6 leden waaronder de prijswinnaar van het vorig jaar.

Identiteit

De Stichting is verbonden aan de familie Hartog. De jaarlijkse prijsuitreiking is in 1952 ingesteld en gefinancierd door Jacob Hartog. Na zijn dood in 1962 werd de Jacob Hartog Stichting door zijn zoon Harold Hartog opgericht en gefinancierd. De familie Hartog levert de voorzitter.

Organisatie

De Stichting werkt met een bestuur van vier personen: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een bestuurslid. Deze bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

Werving

De Stichting zoekt naar particulieren en/of bedrijven, die een donatie doen teneinde de duurzaamheid op de lange termijn te verzekeren van de jaarlijkse prijs, thans โ‚ฌ 2500. Deze donaties worden o.a. vastgelegd in het jaarverslag van de stichting.

Schenking met belastingvoordeel

Indien de schenking wordt gedaan in de vorm van een zogenoemde periodieke lijfrente met ten minste 5 gelijke jaarlijkse termijnen en in de vorm van een notariรซle akte, is het bedrag van de schenking volledig van het belastbaar inkomen aftrekbaar.ย 

Nalatenย 

Wellicht overweegt u de Jacob Hartog Stichting op te nemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat.

Huishouding

De focus is gericht op versterking van de financiรซle basis van de Jacob Hartog Stichting teneinde op lange termijn jaarlijkse prijsuitreikingen te blijven financieren. Sinds 2014 besteedt de stichting voor โ‚ฌ 2500 aan de prijs.

De overheadkosten worden niet uit giften gefinancierd. De inkomsten en uitgaven zullen op de website worden geplaatst.

Sinds 2014 heeft de Stichting het ANBI-keurmerk.

Communicatie

De stichting zal belangstellenden via de website gericht informeren over haar activiteiten.